Strona główna  |    |  Napisz do nas
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
Tel. +48 (033) 33 8279210
 
 
 
 
Informacje ogólne arrow Informacje ogólne arrow System wyrabiania i aktualizacji legitymacji AZS
System wyrabiania i aktualizacji legitymacji AZS
Data umieszczenia: 12.10.2012.

Od 1 października 2011 r. ruszył nowy system wyrabiania i przedłużania legitymacji ISIC-AZS i AZS.
Wszystkie osoby chcące wstąpić lub kontynuować swoje członkostwo w AZS będą zobowiązane do podania swoich danych.

Aby złożyć internetowe zamówienie na nową legitymację lub przedłużenie należy:

1. Wejść na stronę: https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/%28S%28iw15ulaqqdwylvwpxrkrjlvs%29%29/Start14.aspx i wybrać odpowiedni rodzaj legitymacji (ISIC-AZS lub AZS). Legitymację ISIC-AZS wyrabiają studenci, legitymację AZS pracownicy
2. Wybrać rodzaj składki członkowskiej (wariant ubezpieczenia) oraz zlecenie na nową legitymację lub przedłużenie (w tym wypadku wpisać numer legitymacji w formacie litera i 12 cyfr bez spacji)

 

3. Wpisać poprawnie swoje dane, zwracając szczególną uwagę na:

 • uczelnię,
 • klub AZS (jeżeli jest inny niż uczelnia),
 • sekcję (należy wybrać jedną główną),
 • numer telefonu w formacie 9 cyfr bez spacji
 • adres mailowy (zostanie na niego przesłane potwierdzenie).

4. W przypadku nowej legitymacji wydrukować deklarację (zostanie ona również przesłana na maila).
5. Z podpisaną deklaracją i zdjęciem (nowa legitymacja) lub swoją legitymacją (do przedłużenia) oraz składką członkowską udać się do wskazanego przez system punktu lub do swojego klubu AZS.Legitymacja AZS, to karta potwierdzająca członkostwo w Akademickim Związku Sportowym.


CZŁONKOSTWO

Legitymacja uprawnia do startu w zawodach organizowanych przez AZS, wliczając w to Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Śląska oraz Akademicki Puchar Polski( AZS WInterCup-narciarstwo)

Legitymacja jest ważna przez cały rok akademicki, w okresie od 1 października do 30 września.

 • Każdy student oraz uczeń po ukończeniu 12 roku życia otrzymują legitymację ISIC-AZS- STUDENCI, która umożliwia dostęp do kilkudziesięciu zniżek na całym świecie, w tym także w Polsce.

 

Pozostałe osoby, deklarujące chęć przystąpienia do Akademickiego Związku Sportowego, otrzymują legitymacje AZS- GŁÓWNIE PRACOWNICY

Aby przystąpić do AZS oraz wyrobić kartę ISIC-AZS (AZS) należy tylko:

 • zgłosić się do klubu uczelnianego na swojej uczelni lub bezpośrednio do naszego biura,
 • wypełnić deklarację członkowską,
 • wpłacić składkę członkowską w wysokości zależnej od wybranego wariantu ubezpieczenia (niektóre kluby uczelniane pobierają dodatkowo składki własne),
 • przygotować 1 zdjęcie.
Aby przedłużyć ważność legitymacji członkowskiej musisz tylko:
 • zgłosić się do klubu uczelnianego na swojej uczelni lub bezpośrednio do BIURA Organizacji Środowiskowej (http://www.azs.katowice.pl)
 • wpłacić składkę członkowską w wysokości zależnej od wybranego wariantu ubezpieczenia (niektóre kluby uczelniane pobierają dodatkowo składki własne).

Ubezpieczenie

Każdy posiadacz kart ISIC-AZS oraz AZS otrzymuje w ich ramach ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w AXA Polska S.A. obowiązujące w okresie ważności karty.

Od 1 października 2012 r. przy opłacaniu składki członkowskiej istnieje możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia:

 • Polisa "Standard" - ubezpieczenie NNW na sumę 6.500,00 zł. Składka członkowska w wysokości 40 zł.
 • Polisa "Sport" - ubezpieczenie NNW na sumę 50.000 zł., zawiera m.in. rekompensatę za pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku. Składka członkowska w wysokości 130 zł.
 • Ochrona ubezpieczeniowa w obu wariantach rozpoczyna się następnego dnia po potwierdzeniu przez uprawnioną jednostkę AZS w systemie rejestrującym członkostwo, a kończy z dniem 30.09.2013 r.

  Informację o wybranym wariancie ubezpieczenia należy podać przyjmującemu składkę, gdyż nie będzie możliwości zmiany ubezpieczenia.

  Dodatkowy - specjalny pakiet ubezpieczeniowy dla członków AZS gwarantuje Compensa – każdy członek AZS na podstawie ważnej legitymacji ISIC-AZS może go wykupić. Pakiet ten obejmuje:

 • koszty leczenia (60 000 EUR) za granicą (z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Japonii),
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (20 000 zł) wyłącznie za granicą,
 • ubezpieczenie na terenie USA, Kanady, Australii i Japonii,
 • ubezpieczenie podczas uprawiania sportów ekstremalnych oraz od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
Wszelkie informacje na temat dodatkowych pakietów ubezpieczeniowych i możliwości ich wykupienia na: www.isic.pl

ZGŁOSZENIE SZKODY

Jeśli doznałeś nieszczęśliwego wypadku, po zakończeniu leczenia zgłoś się do naszego biura (studenci UŚ Katowice, Pol. Śl. Gliwice, AWF Katowice odpowiednio do swoich KU AZS). Powinieneś posiadać przy sobie:
 • ważną legitymację ISIC-AZS,
 • dowód tożsamości,
 • dokumentację medyczną dotyczącą urazu,
 • formularz zgłoszenia szkody,
 • oświadczenie.

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W KLUBIE UCZELNIANYM AZS ATH BIELSKO-BIAŁA:

W zależności od rodzaju ubezpieczenia, które wybierze student składka wynosi:

 • 55 zł( 40 zł- ubezpieczenie 6500 PLN+ 15 zł składka na rzecz Klubu Uczelnianego AZS ATH Bielsko-Biała)
 • 145 zł( 130 zł-  ubezpieczenie NNW na sumę 50.000 zł + 15 zł skłaka na rzecz klubu Uczelnianego AZS ATH Bielsko-Biała

W razie pytań i wątpliwości odsyłamy do osób odpowiedzialnych za legitymacje AZS z ramienia Organizacji Środowiskowej AZS KATOWICE ( www.azs.katowice.pl)

Informacja dla Klubów Uczelnianych AZS i członków AZS:


dot. sposobu wyrabiania legitymacji AZS i wnoszenia opłat w roku akademickim 2012/2013.
1. Prezes KU AZS wyznacza osobę odpowiedzialną za przyjmowanie składek członkowskich i wszelkie zadania z tą sprawą związane.
2. Począwszy od roku akademickiego 2012/2013, składki członkowskie w Klubach należy przyjmować na drukach KP (kasa przyjmie).
Druki KP otrzymają Państwo (Kluby) oznaczone numerem i pieczątką z OŚ AZS.
KP należy sporządzić w trzech egzemplarzach wpisując:
- imię i nazwisko oraz uczelnię;
- w treści: „składka AZS” kwota „40,00 PLN” lub „składka AZS rozszerzona” kwota „130,00 PLN”
- jeżeli Klub pobiera składkę własną – poniżej dopisać jej wysokość;
- wpisać sumę i podpisać KP.
Bezwzględnie należy przekazać1 egzemplarz KP osobie, która dokonała wpłaty członkowskiej
(oryginał jest dla wpłacającego, 1-sza kopia dla KU, 2-ga kopia zostaje w bloczku).
3. Zebrane wpłaty należy bezzwłocznie przekazać do OŚ AZS Katowice w formie:
- wpłaty w kasie na podstawie wystawionych nr KP, które zostały w bloczku,
- przelewu na rachunek bankowy nr 08 1050 1214 1000 0090 7316 5012 (dostępny na: www.azs.katowice.pl)
4. Przekazując składki w formie przelewu należy podać w tytule przelewu:
- imię i nazwisko oraz uczelnię osoby
- uczelnię, liczbę osób i wysokość składek (jeżeli wpłata dotyczy kilku osób) oraz przekazać listę z nazwiskami e-mailem lub pocztą.
Na liście nazwisk do kontynuacji proszę podać nr karty ISIC lub AZS, nr leg. Studenckiej oraz czy jest ciągłość członkostwa w AZS.
Dla osób wyrabiających nową kartę należy przekazać do OŚ wypełnione i podpisane deklaracje oraz 1 zdjęcie.
5. Istnieje możliwość wprowadzenia danych do systemu członkowskiego na stronie voyager.pl zarówno osób do kontynuacji jak i wyrobienia nowej karty. Wypełnione deklaracje można wydrukować, podpisać i dostarczyć do OŚ AZS Katowice. Opłaty należy dokonać jak wyżej (przelewem lub wpłata gotówki).
Zmiany w ubezpieczeniu i wysokości składek.
1. Wysokość składki :
- podstawowa STANDARD - 40 PLN
- rozszerzona SPORT - 130 PLN
2. Jeżeli Klub uchwalił składkę własną, należy ją doliczyć do powyższej składki. Przypominamy, że w przypadku zmiany wysokości składki własnej Zarząd KU musi podjąć Uchwałę i dostarczyć ją do OŚ AZS Katowice.
3. Informujemy, że w wariancie SPORT nastąpiły zmiany – informacje na stronie azs.katowce.pl lub azs.pl.
4. Zmiana wariantu ubezpieczenia w ciągu roku akademickiego nie jest możliwa.
5. Ubezpieczenie jest ważne począwszy następnego dnia po wprowadzeniu przez OŚ AZS do systemu rejestrującego członkostwo. Wszelka zwłoka ze złożeniem deklaracji i opłaceniem składki może skutkować ewentualną odmową uznania szkody.
6. Rejestracja w systemie będzie dokonywana wg kolejności zgłoszeń.
Dodatkowe informacje w OŚ AZS Katowice tel. 32/2538-946 lub e-mail katowice@azs.pl.
W tym roku legitymacjami zajmuje się Bożena Ryfka tel. kom: 507 034 919.

Źródło: www.azs.katowice.pl

 

Umieścił: Michał Stanisławski   
 
 
 
 
© 2008 AZS ATH Bielsko-Biała. Wszytkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Akademickie Centrum Informatyki